About Me

About Me #

Quá trình của mình có thể tóm tắt trong 2 câu:

Xưa là sinh viên bào thuốc dạo
Nay lúc ra trường ngồi code thuê.

Nhờ ở cứu trợ của TIKI, hiện tại mình được học tập và trau dồi về mảng data engineering, build platform cho personalization & platform phục vụ cho Machine Learning.

Sites này là những chia sẻ của mình về quá trình học tập được, những kinh nghiệm xương máu đã trải qua cùng với hy vọng bạn đọc có thể tìm thấy được những kinh nghiệm cho bản thân mình.

Này là 1 chút quảng cáo thôi :D.


hienduyph-go hienduyph-rust hienduyph-Python hienduyph-java hienduyph-scala hienduyph-kotlin hienduyph-Ts hienduyph-Csharp

Snake animation

Thanks.

Share on: