Airflow Dags The Right Way

Airflow Dags The Right Way

Aug 31, 2021
airflow, data_engineering, big-data

TLDR;

Sau khi gặp khá nhiều vấn đề với lượng lớn python DAG khi upgrade, viết giúp dag & sau một thời gian thành con rơi, không ai maintain nữa.

Mình tin rằng nhất định có một cách viết dags khác:

 • Đơn giản & hiệu quả hơn thế
 • 500 anh em BA, Analytics có thể dễ dàng tự viết pipelines cho riêng mình mà không phải tốn quá nhiều công sức
 • Dễ dàng cho việc monitor, alerting khi có biến xảy ra
 • Upgrade core của airflow không cần phải thay đổi các dags config hiện tại.

1 phút quảng cáo

 • Bạn đang mong muốn tìm kiếm cơ hội mới
 • Bạn muốn làm việc với những công nghệ big data tối tân nhất.
 • Xài serveless tốn kém quá với chậm chạp, bạn có thể tự build & publish cho hơn 500 anh em TIKI xài.
Đến ngay với team data nhé: JD đây nè (Hoặc gửi CV vào mail mình hien.pham2@tiki.vn )

Bối cảnh #

Bài viết này là cách mình thiết kế & tổ chức config cho airflow (trước thềm đú trend lên cloud).

Nếu bạn đam mê về technical, tham khảo bài viết Path to airflow 2 ở TIKI nhé.

Những vấn đề đối với cách viết dags hiện tại:

 • Những chuổi ngày copy - paste lăp đi lặp lại (nghe giống DRY - Don’t Repeat Your Self Principle không).
 • Nếu không được tổ chức đúng cách, reviews kỹ lưỡng có thể dẫn đến con đường đập đi xây lại một ngày không xa (duplicated and unmaintainable code).
 • Non - tech users (các bạn analytics, BA …) phải tốn thời gian học python, cách import module như thế nào cho đúng. Điều này dẫn đến một lúc nào đó các chú culi 4.0 (aka data engineer) phải ngồi viết dùm dags cho các em xinh đẹp =)) (Cho chừa tội mê gái)
 • We can do better!

Thế là nông dân quyết tâm thiết kế một cách viết riêng để có thể viết dag một cách ổn định nhất nhất, kể cả khi core của airflow thay đổi (ví dụ import path thay đổi, params thay đổi …)

Research #

(Lúc này là tháng 09/2019) Mình bắt đầu thử với các keywords: dag config, dag factory, dag yaml, …

Research 1 hồi thì tìm được dag-factory opensource, tương lai đây rồi.

Với dag-factory thì có 1 số vấn đề mình cần giải quyết:

 • users vẫn phải input full cái import path cho operator → Cần pải tạo alias name
  • Ví dụ airflow.operators.bash_operator.BashOperatorBashOperator
 • Chỉ cần input những thông tin quan trong.
  • vd với operator airflow.contrib.operators.bigquery_operator.BigQueryOperator chỉ cần truyền vào: sql , destination_dataset_table. Không cần phải truyền thêm gcp_conn_id, cái option như create_disposition, write_disposition
 • Tự động phân quyền dags & set connection_id tương ứng cho mỗi team.
  • vd team 1 thì dùng bigquery_conn_id=team1, dù users có truyền connection_id thì vẫn phải override ở code.
 • Cần phải force một số conventions:
  • Mỗi team sẽ có 1 prefix riêng, tiện cho việc phân biệt.
  • Tên file = tên dag → Dễ debug khi có biến.

⇒ Phải đổi một xíu cái lib dag factory này.

Let’s start ! #

Với những tinh hoa được học từ thanh niên cứng (SOLID), Open for Extension, Closed For Modification. Giờ không đuợc thay đổi code của dag-factory mà mình sẽ extend nó.

Tức là thay vì vào edit code để support gắn conn_id, operator alias thì mình sẽ tạo thêm 1 layer phía trên và tiến hành convert nó đúng với format mà dag-factory cần.

Bắt đầu với thiết kế alias cho operators

class OperatorAlias:
  # alias name: BigQueryOperator
  name: str

  # full module path: airflow.providers.google.cloud.operators.bigquery.BigQueryExecuteQueryOperator
  module: str

  # json schema, use for validate the user inputs.
  # {"type": "object", "properties": {"sql": {"type": "string", "minLength": 2 }}, "required": ["sql"]}
  schema: dict

  # set the default params like connections ...
  # {"bigquery_conn_id": "gcp_girls", "allow_large_results": true, ...}
  default_params: dict

Với thiết kế 1 alias như trên, bây giờ thay vì phải viết một file python như thế này


from airflow import DAG
from airflow.providers.google.cloud.operators.bigquery import BigQueryExecuteQueryOperator
from .. import BigQueryTableToOLAPOperator

default_args = {
  'owner': 'my@names.com',
}
with DAG(
  'tutorial',
  default_args=default_args,
  schedule_interval='0 3 * * *',
  tags=['dwh','etl'],
) as dag:
  t1 = BigQueryExecuteQueryOperator(
    task_id='ext_girls',
    sql='SELECT * FROM girls WHERE age >= 18 and age <= 30',
    destination_dataset_table='tiktok_clone.girls_available',
    gcp_conn_id='gcp_girls',
    create_disposition="CREATE_IF_NEEDED",
    write_disposition="WRITE_TRUNCATE",
    allow_large_results=True,
  )
  t2 = BigQueryTableToOLAPOperator(
    task_id='sync_to_olap',
    table='tiktok_clone.girls_available',
    gcp_conn_id='gcp_girls',
    druid_conn_id='k8s_druid',
    date_column='date',
  )
  t1 >> t2

Chỉ cần viết 1 file yaml.

# ext_available_girls.yaml
default_args:
 owner: 'my@names.com'
schedule_interval: '0 3 * * *'
tags:
 - dwh
 - etl
tasks:
 ext_girls:
  operator: BigQueryOperator
  sql: 'SELECT * FROM girls WHERE age >= 18 and age <= 30'
  destination_dataset_table: tiktok_clone.girls_available
 sync_to_olap:
  operator: BigQueryTableToOLAPOperator
  table: tiktok_clone.girls_available
  druid_destination_table: girls_available
  dependencies:
   - ext_girls

Xịn rồi, coi ngày & deploy thôi anh em ơi.

Phân Quyền #

PoC (Proof of Concept) cơ bản đã hoạt động được, tiếp theo cần phải giải quyết vấn đề tự động phân quyền & set các connections for mỗi team.

Mỗi team sẽ có 1 role riêng, các DAG sẽ được gắn quyền read trên role này.

Ý tưởng ban đần là mỗi team sẽ có role riêng, các connection_id, & alert connection_id riêng luôn.

teams:
 - name: finances
  # airflow role_id
  role_id: 6
  # custom alert channel: telegram, slack ...
  alert:
   kind: telegram
   conn_id: fin_alert
  # force connection_id for a team
  conns:
   - conn_id: gcp_team_2
    replace_fields:
     - bigquery_conn_id
     - gcp_conn_id
     - google_cloud_storage_conn_id
     - google_cloud_conn_id

Với config như trên thì biết đọc yaml ở folder nào, và thế là mình đã nghĩ ra cách đơn giản là phải bắt buộc các file yaml phải được đặt vào thư mục với name tương ứng. Ví dụ (dags/finances)

Đến đây chỉ việc viết 1 script python sương sương duyệt folder, parse yaml và:

 • Gắn failed_callback tương với alert connection_id.
 • Nếu match replace_fields thì tiến hành thay thế luôn.
 • Về roles: Sau khi nghiên cứu thì mình phát hiện Airflow sử dụng flask-appbuilders, dẫn đến chỉ cần viết 1 câu SQL nhỏ nhỏ để insert quyền read vào bảng ab_permission_view_role với dag_id là đủ xài (Hack nhé, cẩn thận sập =]])

Kết luận #

WorkFlow #

 • Update SQL, thêm step
 • git commit -m "fix things"
 • git push
 • Pull Request & Merge -> Hệ thống sẽ validate, gắn các alert khi dag failed, tự động retry, …
 • Done

Ưu điểm #

 • Tiết kiệm thời gian.
 • Với cách viết mới, bây giờ mọi người đều có thể dễ dàng viết pipeline riêng cho mình. Thậm chí có thể viết thêm task ML training, prediction các thứ.
 • Không tốn quá nhiều thời gian để debug, vì nếu dag không đúng format thì đã có alert ngay lập tức.
 • Declarative & Abstraction: Users không cần phải biết quá chi tiết về mỗi operator có những gì, chỉ cần điền những field đủ để run (tất nhiên vẫn cần phải đủ flexible để có thể tùy biến khi cần thiết)
 • Tự động gắn alert khi dag failed. (Mà đối với python phải import tay vào từng DAG).
 • Dễ cho việc upgrade airflow: Bây giờ việc upgrade airflow không còn là ám ảnh.
  • Nếu airflow đổi import path ⇒ mình chỉ cần tạo đổi module path trong bảng operators là xong.
  • Nếu airflow đổi field name, mình tạo 1 operator adapter và trỏ module path tới operator mình vừa tạo.
  • Life’s so easy.
 • Tự động phân quyền:
  • Thực tế ở TIKI có khá nhiều team, & mỗi team muốn dag nhà ai nấy ở.
  • Vì vậy mình đã chia mỗi team 1 có 1 folder riêng trong git, hoặc thậm chí là 1 git repo riêng luôn, có role riêng. Mỗi khi gen dag thành công, thì cũng sẽ auto update role tương ứng cho dag đó.

FAQ #

1. Tại sao không làm UI cho anh em kéo thả luôn cho tiện ? #

Cái này hay nè, đợi bạn vào contribute đó (check JD nha)

Thực tế biết về git & version control nói là một điểm mạnh rất lớn cho các bạn analytics, thậm chí cả BA. Vì vậy mình quyết định vẫn giữ git làm nơi lưu giữ các file yaml trên.

2 ưu điểm lớn của version control:

 • Theo dõi được thay đổi từ lúc một file được sinh ra: ai đổi, đổi vì lý do gì. Nếu có biến gì đều có thể quay về phiên bản ổn định nhất. Và sau đó blame người phát =]].
 • Cho phép nhiều người cùng làm việc chung với nhau trên 1 project, thậm chí là 1 file.

2. 500 anh em xài chung 1 con airflow, có bị kẹt phà giờ cao điểm không chú? #

Về mặt thiết kế hệ thống, ngay từ đầu mình chọn kubernetes & cài đặt để nó có thể tự động nâng thêm resources && chọn nodes khác nhau khi có nhiều job chạy (autoscaler). Thực tế mình ghi nhận được có lúc đạt 600 jobs chạy đồng thời.

Thậm chí là chọn được nodes mạnh để run các job tốn nhiều resources:

 • Ví dụ training model thì chạy trên con vài chục CPU.
 • Những job đơn giản như chỉ run SQL thì chạy nodes nhỏ hơn.

Những cái này hoàn toàn tự động & anh em không cần phải làm gì thêm.

(Autoscaling & Distributed đấy =]])

Cần cải tiến. #

Những thiết kế này chỉ là bước đầu, còn rất nhiều room để cải thiện thêm, 1 case rất điển hình như: Kéo thả dags nì: Thay vì phải ngồi viết yaml, cực nhọc học git, chỉ việc lên UI kéo thả các thứ & Tạo ngay 1 dags cho mình.

Resources #

Những thiết kế này mình đã hoàn thành vào 2019, nhưng mà idea của nó mình vừa gặp lại 2 ở 2 bài viết khá hay.

1 phút quảng cáo

 • Bạn đang mong muốn tìm kiếm cơ hội mới
 • Bạn muốn làm việc với những công nghệ big data tối tân nhất.
 • Xài serveless tốn kém quá với chậm chạp, bạn có thể tự build & publish cho hơn 500 anh em TIKI xài.
Đến ngay với team data nhé: JD đây nè (Hoặc gửi CV vào mail mình hien.pham2@tiki.vn )
Share on: