data_infra

Path to airflow 2

Aug 20, 2021
airflow, data_infra, data_engineering, big-data

Airflow in the nut shell: Một phiên bảo cron tab (chạy mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi giờ mỗi tháng) với UI xịn xò. Các tín đồ data hay sử dụng để viết ETL (Extract Transform Load) job Ví dụ như là select vào rows từ MySQL Thêm ít gia vị (Cooking) Load vào Datawarehouse 1 phút quảng cáo Bạn đang mong muốn tìm kiếm cơ hội mới Bạn muốn làm việc với những công nghệ big data tối tân nhất. ...

Share on: